1. A hét ünnepei, szentjei:
kedd: Urunk megtestesülésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony (főünnep) Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, születésnapja. A jó Isten áldása legyen életükön!

2. A mai vasárnap mindkét szentmisén lesz az édesapák megáldása templomunkban.

3. Hétfőn reggel 9 órától baba-mama klub lesz.

4. Hétfőn este 7 órakor egyházközségi képviselőtestületi gyűlés lesz.

5. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, március 25-én, kedden 18 órakor lelki örökbefogadás lesz a Nagytemplomban.

6. KÉSZ Kecskeméti Csoportja szervezésében március 26-án, szerdán 18 órakor kezdődik Remény az egyénnek, Remény a családnak, Remény a társadalomnak című előadás. Részletek a hirdetőn.

7. Március 27-én, csütörtökön 18:30-tól lesz Plébániánkon a filmklub következő alkalma. Ezúttal „ Az igaz történet“ című film kerül vetítésre. A film a családi kötelékek fontosságáról és a megbocsátás erejéről szól. További részletek a hirdetőtáblán lévő plakáton.

8. 2014 március 28-29-30-án Antióchiás ifjúsági hétvége lesz a plébánián, amelyre hívjuk a 15-25 év közötti fiatalokat. Az antióchia fiatalok evangelizálják a fiatalokat. A hétvégén jobban megismerheted önmagadat, valamint az emberekhez és Istenhez való viszonyodat
Jelentkezni lehet: Kovács András és Melindánál, valamint Széchenyi Attila atyánál. Kérjük a közösséget, hogy imáikkal támogassák a fiatalok hétvégéjét. Kérnénk befogadó családok jelentkezését, ahol a hétvége fiataljai 2-4 fős csoportokban éjszakára szállást kaphatnak (Ellátást nem kell biztosítani). Kérnénk önkéntes jelentkezőket a háttér biztosításához, mind három napon az étkezések bonyolításához. Szívesen elfogadunk süteményeket is.

9. Arra hívjuk a testvéreket, hogy a nagyböjt péntekjein idén is imát és böjtöt ajánljunk fel egymásért, családjainkért a körülöttünk élőkért. E heti imaszándék: a hitet és Istent keresőkért, hogy keresésükben segítőre és támogatókra találjanak egyházközségünk tagjaiban

10. Nagyböjt péntekjein a közös keresztúti imádság du. 5 órakor kezdődik. Aki nem tud ezen részt venni, otthon imádkozza el!

11. Márc. 30-án, vasárnap a 9 órás szentmisében Nagy Attila piarista atya prédikál, utána egy kb. fél órás beszéd, amelyet kiscsoportos beszélgetés követ. Szeretettel hívunk mindenkit erre a lelki délelőttre.

12. Március 31-én, hétfőn 17 órai kezdettel a Széchenyivárosért Egyesület és a Szentcsalád Plébánia közös szervezésében „Hitélet a családban”- Húsvétra készülve előadás és klubfoglalkozásra lesz a Tanácsteremben. Az ünnepre való családi előkészületet szeretnénk segíteni. Foglalkozás vezető Menyhárt Sándor plébános lesz. Mindenkit szeretettel várunk.

13. Keresztelés ápr.27-én, vasárnap a 9 órás szentmisében lesz. Felkészítő: ápr. 7. , ápr. 14. és 23-án 18 órától a Plébánián. Jelentkezni a hívek irodájában kell. Imádkozzunk értük!

14. Miseszándékot erre a hétre még el tudunk fogadni.

15. Ősi hagyomány az Egyházban, hogy ilyenkor a keresztények javaikból a szegényeknek is juttatnak. Ezt a hagyományt folytatva tartós élelmiszert gyűjtünk az előcsarnokban rászoruló testvéreinknek.

16. A kápolna nagy körablakai színes üveget kapnak. Aki szeretne a költségekhez hozzájárulni, ablak jegyet vásárolhat az irodában. Köszönet minden adományért.