Fokolare közösség

Az egyik megújulási mozgalom, a Fokolare Lelkiség plébániai ágához tartozunk. Ebben a tömegmozgalomban azok vesznek részt tevékenyen, akik a plébánián élnek, annak megújulását igyekeznek elősegíteni, miközben lelki forrásuk maga a Lelkiség. Mária Műve speciális célkitűzése, hogy közreműködik Jézus végrendeletének megvalósításában: „Legyenek mindnyájan egy.” (Jn 17,21)

Csoportunkba kb. 10-en tartozunk, kétheti rendszerességgel találkozunk. A közös ima, elmélkedés és a tapasztalataink megosztása által igyekszünk mélyíteni az Isten és egymás közti kapcsolatunkat.

Életállapotunknak megfelelően jelen vagyunk a plébánia számos csoportjában, ahol törekszünk a személyes és közösségi kapcsolatokat építeni. Jelen vagyunk a plébániai képviselőtestületben, az életige körben, a baba-mama klubban, a gyerekliturgia szolgálatban. Csoportvezetőkként részt veszünk a Bartimeus házas közösségben, és szívügyünknek érezzük ezen családok gyerekeinek közösségben való formálódását is.

 

Kapcsolat:

Tóthalminé Pesti Hajnalka

+36 30/678-4731

pesti.hajni@gmail.com

Tóthalmi Ferenc

+36 30/678-4737

fecoteso@gmail.com