Kronológia

1994.09.01-én alapította Dankó László érsek úr a Szentcsalád Plébániát a széchenyivárosi lakótelep számára. A lakótelepen 37 ezer ember él, Kecskemét lakosságának 1/3-a. Viszonylag szegény sorsú emberek, főként nyugdíjasok és fiatal családok. Meglepően magas a vidékről idekerültek aránya, a plébániához tartozó emberek kb 80 %-a messziről érkezett: Borsod, Nógrád, Tiszántúl, Dunántúl, Budapest, de jó néhányan a határokon túlról is, főként Vajdaságból… A szentmiséinken, programjainkon résztvevő sok nagycsaládos nagyrészt a közösségünkkel találkozva döntött úgy, hogy több gyermeket is vállal. A legközelebbi munkatársaink általában 4-5-6 gyermekesek.

1995: Elkészültek a tervek, alapkő-letétel, pénz-gyűjtés sok ötlettel és áldozattal.

1996: Első kapavágás, kezdődik az építkezés.

1998: Rauber nuncius úr fölszenteli a kápolnánkat (addig a Bolyai Gimnáziumban voltak a szentmisék), elkészül az urnatemető.

1999: Bábel Balázs érsek úr megtekinti az építkezést, az Egyházmegye jelentős támogatást ad a Közösségi Ház építéséhez.

2000: Izidor püspök atya megáldja a harangunkat, az első esküvő a nagyterem csupasz falai között, Bábel érsek úr misézik a még tető nélküli nagyteremben.
Apró lépésekben haladunk, több helyiséget már használunk, pl a gyermekmegőrzőt, karitász-raktárt, tornatermet…

2002: Érsek úr megáldja a Nagytermet. Sok társadalmi munkával mindig egy kicsit tovább…

2005: A plébánia-rész és hittantermek készülnek, sokan segítenek.

A későbbiekben szeretnénk még két épület-szárnnyal bővíteni az épületet, ebben családsegítő központ és nyugdíjas papi otthon kap majd helyet. Az eddigi költségek kb 1/3-át Egyházmegyénk vállalta, 1/3-át Kecskemét Városától és a NÖK Minisztériumától nyertük pályázatokon, 1/3-át mi magunk gyűjtöttük és nyertük kisebb pályázatokon.