A hét ünnepei, szentjei:

Hétfő: Szent András apostol
Csütörtök: Xavéri Szent Ferenc áldozópap

Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, születésnapja vagy házassági évfordulója. A jó Isten áldása legyen életeteken!

  1. Advent hétköznapjain (hétfőtől szombatig) megkezdődnek a hagyományos adventi roráték reggel 6.00-tól kápolnában.
  2. Hétfőn (30.-án) ismét a babaklubba szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. A program 9.00-kor kezdődik.
  3. Fórián-Szabó Zoltán piarista plébános hosszú betegség után elhunyt. Mindazok, akik ismerték és szerették, december 5-én, szombaton 9:30 órától róhatják le kegyeletüket ravatalánál, a Piarista templomban. Az ugyanitt 10:30-kor kezdődő koncelebrált szentmise után a kecskeméti Köztemető piarista sírboltjában helyezik örök nyugalomra. A temetőbe a mise után külön-busz indul az iskola elől.
  4. December 5-én, szombaton 12.30-kor adventi ifjúsági lelki napot tartanak a templomunkban.
  5. December 6-án ismét vendégünk lesz Rozmaring és ugyanezen a napon kerül megrendezésre a plébániai ”hozd és vidd”vásár.
  6. A barátok együttes Karácsonyi Léleksimogató koncertjét december 13-án vasárnap, fél 7-kor tartja a Barátok templomában.
  7. Adventi Lelkigyakorlat plébániánkon december14-15-16-án (hétfő kedd szerda) 18.00-kor kezdődő szentmisék keretében tartunk. Vendégünk Tóth Tibor újmisés atya a Nagytemplom újmisés káplánja. A szentmisék előtt 17 órától gyónási lehetőség lesz! (Éljünk vele, ne hagyjuk szentgyónásunkat az ünnep előtti „utolsó percre”!)
  8. Szemlélődő imacsoport: Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy szemlélődő (kontemplatív) imakör tart imaalkalmakat minden hónap második keddjén 18.00-19.30 között, jelenleg a Szarvas utca 5. szám alatt. Ebbe a felekezetközi imakörbe szeretettel várjuk azokat, akik részt vettek már szemlélődő lelkigyakorlaton vagy ismerik, gyakorolják ezt az imamódot! Ugyanakkor szívesen imádkoznának rendszeresen közösségben is! Bővebb információ: belsoimakor@gmail.com
  9. Kérjük, hogy akik még nem rendezték az idei évre az egyházi hozzájárulásukat („egyházi adó”), az év végéig tegyék meg a plébániai irodájában.