Az év végi ünnepi miserend, az irodai, urnatemetői ügyintézés és az urnatemető nyitvatartása az idén az alábbiak szerint alakul.

miserend-iroda-urnatemeto-2015