Nagycsütörtök

10:00 Érseki olajszentelési mise a Nagytemplomban
18:00 Szentmise. Megemlékezés az utolsó vacsoráról, és a lábmosás szertartása
19:30 Imádságos virrasztás
20:30 Kompletorium, befejező imaóra

Nagypéntek

17:00 Kisgyermekes családok keresztútja (a kápolnában)
18:00 Urunk szenvedésének ünneplése, kereszthódolat
20:30 Keresztút az Arborétumban. Találkozó a székelykapus bejáratnál

Nagyszombat

20:00 Húsvéti vigília, virrasztás. Részei: 1. a húsvéti fény megáldása, 2. húsvéti örömhirdetés Exsultet, 3. igeliturgia, 4. a szentmise kezdete, 5. keresztvíz-szentelés, 6. a szentmise folytatása, 7. föltámadási körmenet (mécsest hozzunk magunkkal) 8. Ételáldás (kalács, sonka stb. megáldása)

Húsvétvasárnap

6:00 Ökumenikus dicsőítés a Dombon. Találkozás a Szabadidő-központ bejáratánál.
10:00 Szentmise
18:00 Szentmise

Húsvéthétfő

10:00 Szentmise

Szentgyónás

Személyesen megbeszélve, és Nagypénteken 16:00-tól 18:00 óráig