Hét ünnepei, szentjei:
Hétfő: Mária az egyház anyja
Szerda:
 Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú
Csütörtök: Szűz Mária, a keresztények segítsége
Szombat: Néri Szent Fülöp áldozópap

Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, születésnapja vagy házassági évfordulója. A jó Isten áldása legyen életeteken!

  1. Hétfőn nem tartunk szentmisét a Plébánián.

  2. Vasárnap (ma) 15 órakor felekezetközi, dicsőítő alkalomra kerül sor  a Pünkösdiek Klapka utcai imatermében. A budapesti Felház fiataljai szolgálnak.

  3. Imádkozzunk elsőáldozóinkért, május 13-án múlt vasárnap a plébániai csoportunk tagjai, május 27-én (jövő vasárnap) a Szent Imre Iskola csoportjában készülők járulnak első szentáldozáshoz a délelőtti (10.00) szentmisén.

  4. Az elmúl évekhez hasonlóan idén is napközis táborra várjuk a hittanos gyermekeket és a plébániánkhoz tartozó családok gyermekeit. Két turnust indítunk az iskolai szünet első két hetében (június 18-22 és 25-29.). Részletek a hirdetőtáblán és az előtérben elhelyezett szórólapokon. Plébániai családjaink gyermeki és „saját” hittanosaink előnyt élveznek a jelentkezésnél! Jelentkezési határidő május 31. !

  5. Idei Plébániai Közösségi táborunk július 11-15. közt kerül megrendezésre Szarvason, a Gál Ferenc Főiskola épületében. Jelentkezési és információs lap az előtérből vihető. Várjuk a régi és új jelentkezőket!

  6. Úrnapja ünnepének előestéjén június 2-án (szombaton) 17.00-tól a kápolnában (Krisztus Király ünnepéhez hasonlóan) az országos szentségimádás programjába kapcsolódunk be. A program a 2020-as Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus előkészületét szolgálja.

            PROGRAMVÁLTOZÁS: Mivel fenti imaestet a Nyolc Boldogság Közösség szervezésében valósul meg így a Közösség plakátján meghirdetett június 9. szombati imaest elmarad.


  1. Június 3-án (vasárnap) Úrnapja ünnepén közösen veszünk részt szentmisén és körmeneten a Nagytemplomban. Ezen a vasárnapon az elmúl, évek gyakorlatának megfelelően NEM LESZ 10.00-KOR szentmise a nagyteremben, vegyünk részt minél többen a közös városi szentmisén és körmeneten!

  1. Június 2-án szombaton, 18.00-tól Magda Dávid orgonaművész koncertjére kerül sor a nagyteremben. Műsor a plakáton.

  1.  A Piaristák kérik hirdetni:

            Az Eucharisztikus Kongresszus előkészülete keretében Zenés Áhítatra hívjuk a híveket a Piarista Templomba május 25-én 17.30-ra. Közreműködik a Cantus Nobilis kórus.

A Kecskeméti Szentháromság (Piarista) Plébánia főállású kántort keres 2018. július 1-jei kezdéssel. Rövid bemutatkozást kérünk. Egyházi ajánlás szükséges.  Bérezés megegyezés szerint.
E-mail cím:plebania@kecskemet.piar.hu