A Szinódus keretén belül a szentmiséről beszélgetünk a plébánián. Részletek a plakáton.