Képviselő Testületünk névsora

 

 

Hivatalból tagok

1. Menyhárt Sándor plébános

2. Szécsényi Attila káplán

3. dr. Lesznyák József diakónus

4. Lovas Mária hitoktató

5. Gáspárné Varga Angelika adminisztrátor

6. Papp Zsolt katolikus iskola igazgatója

 

Meghívott tagok

1. Hortobágyi Tibor SZÉK elnöke

2. Szigetváriné Tóth Erzsébet dr. Caritas vezetője

3. Marozsiné Kalócz Katalin gondnok

 

Választott tagok

1. Tóthalmi Ferenc

2. Néma Attila

3. Halasi Miklós

4. Ditzendy Károly Arisztid

5. Balanyi Károly

6. Ifj. Hortobágyi Tibor

7. Győri Istvánné Gitka

8. Tóth Árpád

9. Pestiné Zélity Brigitta

10. Dr. Kovács András

11. Tarjányiné Illés Andrea

12. Senduláné Nagy Mária

 

Póttagok

1. Bodnár Tamás

2. Dr. Molnár Ilona

3. Berényi József

4. Papp György

5. Szabó István