Szt. Erzsébet alapítvány

 

Alapítványunk névadója Árpádházi Szent Erzsébet /1207-1231/, magyar királylány, II. András leánya, aki feleség, édesanya volt, aki segített a szegényeken, kórházakat, templomokat épített. Alapvető céljainkat tehát ezek köré az értékek köré szeretnénk csoportosítani: család, karitász, szociális segítés, és befogadó közösségi terek biztosítása, működtetése.

Az Alapítvány céljai

1. Kecskeméti katolikus egyházi intézmények és közösségek – különös tekintettel a Széchenyivárosi Szentcsalád Templom és Közösségi Házra – fejlesztésének, állagmegóvásának, működtetésének támogatása.

2. Az ifjúság keresztény szellemű nevelése és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása

– a fiatalok szocializációjának elősegítése, prevenció, pozitív életút felvázolása

– a fiatalok társadalmi életbe történő bevonásának erősítése

– fiatalok bevonása az önkéntes karitatív, szociális munkába

– segítségnyújtás a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez közösségi terek kialakításával, kiállítások, kulturális és sport programok szervezésével

3. Családok, nagycsaládok segítése, gondozása.

– a családnak, mint a társadalom alapintézményének megerősítése

– a nők, különösen a gyermekgondozásból visszatérő anyák, a gyermeküket egyedül nevelő anyák, vagy bármilyen egyéb okból hátrányos helyzetű nők társadalmi szerepének erősítése

– az élet és az egészség védelme a fogantatástól a természetes halálig

– biztosítani a teljes értékű élethez való jogot

– generációk közötti kapcsolatok erősítése

– testi, lelki, szellemi, szociális, alkalmanként anyagi segítségnyújtás

– baba-mama klub működtetése

4. Oktatási, képzési tevékenységek szervezése, lebonyolítása

5. Kiállítások, kulturális és sport programok, utazások, táborok szervezése.

6. Hátrányos helyzetű személyek és közösségek társadalmi integrációjának segítése. Az esélyegyenlőség, a jólét elősegítése, a társadalmi kirekesztődés megszüntetése, megakadályozása. Az Alapítvány támogatja a Szentcsalád Plébánia karitászának munkáját.

7. Különböző, elsősorban Kárpát medencei népcsoportok identitásának, barátságának valamint együttműködésének erősítése, esetenkénti anyagi támogatása.

8. Működésünk során figyelünk a környezetvédelmi szempontokra és a programok kialakítása során a fenntarthatóság elvére.

9. A fenti célok elérése érdekében az Alapítvány részt vesz Európai Uniós fejlesztési programokban.

Tevékenységeink

Alapítványunk tevékenysége több mint 10 éves múltra tekint vissza. Munkánk alapvetően karitatív tevékenységet foglal magában, melyben a keresztény értékeket szeretnénk megvalósítani, továbbadni.

Mentális gondozást végeztünk:

– Heti rendszerességgel 4-5 munkatársunk a Megyei Kórház osztályain összesen több száz beteget látogatott meg és nyújtott lelki segítséget.

– 2-3 munkatársunk heti rendszerességgel látogatta a Margaréta Otthon betegeit, segített levelet írni, bevásárolni, lelki nehézségeket megoldani.

– Munkatársaink idős, beteg emberek hivatalos ügyeinek intézésében segített 15-20 alkalommal.

– Alapítványunk támogatásával működik baba-mama klubunk, amely arra hivatott, hogy a kicsijükkel otthon lévő kismamáknak és gyermekeiknek teremtsen közösséget.

– Munkatársaink heti rendszerességgel szállítottak betegeket autóval orvoshoz, szentmisére, temetőbe…

– 15-20 kismamának és családjának szállítottunk két héten át ebédet a szülés után

– Közös tevékenységek megszervezésével értelmes célt nyújtottunk 25-30 idős embernek

– Tavasztól kezdve fiatalok bevonásával nagyobb rendszerességgel látogatjuk a Margaréta Otthon lakóit, a Juhar utca állami gondozott gyermekeit, szemétszedésre is többször kerül sor környezetünkben és a Széchenyi város közterületein, a Máltai Szeretetszolgálatnak is többször besegítettünk.

– Karácsony előtt gyermekek és fiatalok bevonásával ünnepi műsorral és apró ajándékokkal kedveskedtünk a Juhar utcai állami gondozott gyereknek, a Margaréta Otthon lakóinak, és a Kecskeméti Mátyási utcai börtön rabjainak.

Anyagi segítséget nyújtottunk:

– 20 családot támogattunk az iskolaév indítása kapcsán

– 4 alakalommal rendeztünk adományokból gyermekruha vásárt.

– 2 alkalommal ajándékoztunk 25-30 családnak szeretetcsomagot

– támogattuk baba-mama klubunk működését

– keres-kínál szolgáltatásunkkal több háztartási gép és bútor cserélt gazdát

 

Egyéb tevékenységeink:

– Szent Erzsébet rajzpályázatot hirdettünk a város iskolái számára, melyre sok pályamunka érkezett

– az EU-s Élelmiszerbanktól érkezett adományok tárolását és szétosztását szerveztük

– Nyugdíjas Klubok működtetése

– Határon túli magyarsággal szeretnénk felvenni a kapcsolatot és szükségleteikben segítséget nyújtani

– saját önkénteseink és a környezetünkben élő betegek látogatása, segítése

 

Mindezek mellet komolyan törődünk fiataljaink életre való fölkészítésével a keresztény értékek átadásával és a karitatív munkába való bevonásával.

Programjaink megvalósításában több mint 30 önkéntesünk vesz részt rendszeresen heti 2-3 órában tinédzserektől a nyugdíjasokig. A működéssel, szervezéssel kapcsolatos feladatokat is önkéntesek végzik az anyagi források szűkössége miatt.

6 éven át az önkormányzat bocsátott rendelkezésünkre térítésmentesen egy helyiséget, működésünket ezzel is segítve. 2003 óta bérelt helyen tudunk tevékenykedni.

 


 

A Szent Erzsébet Alapítványt támogatta a Szociális Minisztérium és a Nemzeti Civil Alap 300.000 Ft-tal 2007. évi működési támogatás címén.

 


 

A Szent Erzsébet Alapítványt támogatta a Szociális Minisztérium és a Nemzeti Civil Alap 300.000 Ft-tal 2008. évi működési támogatás címén.

 


 

Székhelyünk:

6000 Kecskemét, Irinyi u. 62.

Tel/fax: 488-785 , E-mail: szenterzsebetalapitvany@gmail.com

A Kuratórium elnöke: Szécsiné Marton Éva

A Kuratórium tagjai: Tóthné Bodogán Ilona, Tarjányiné Illés Andrea

Adószám: 18342860-1-03