December 29-én, Szentcsalád vasárnapján van templomunk búcsúünnepe. Ebben az évben különleges módon ünnepeltük ezen a napon a szentmisét, mivel több kedves vendéget és még több kedves önkéntest köszönthettünk ezen a napon. A szentmisét Michael August Blume SVD érsek Magyarország apostoli nunciusa mutatta be, Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek, Hatházi Róbert Plébános atya, Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, és Kovács Ferenc káplán koncelebrálásával.

Mint a szentmise végén Robi atya elmondta, minden esztendőben tíz embert szoktunk köszönteni a búcsú ünnepén, akik önkéntes munkájukkal segítik plébániánk életét, hogy a hétköznapok és az ünnepek is rendben menjenek.

Elismerést kapott Kosik Roland, főministráns, aki a ministránsokat fogja össze, a ministránspróbákon segít és sok más egyéb szolgálatot végez a plébánián

Az esti miséken önkéntesként Gáspár István szokott segíteni a vetítésben, őt ezért köszöntötte plébános atya.

Golovics Mónika, sokféle feladatot vállal, a Karitászban is tevékenykedik, de egy különleges szolgálat révén maga köré gyűjtötte a gyermeküket egyedül nevelő szülőket és belőlük szervezett közösséget, nemcsak a plébánián, de a városban is.

Kolcza Tamás a nagyterem takarításában vesz részt, de nemcsak a tisztasággal törődik, hanem matematikai rejtvényekkel, teológiai feladványokkal is pallérozza a nagyteremben takarítók elméjét.

Robi atya elmondta, hogy amikor plébános lett, akkor sok kisgyermekes család fordul hozzá segítségért, ő pedig Dr. Gyenes Vilmos gyermekorvos, aki mindig igyekszik e családok segítségünkre lenni.

Elhangzott, hogy sokaknak a kecskeméti kórházban sem olyan egyszerű eligazodni, ezért mindig jó, ha van egy-két ember a plébániáról, akik ott dolgoznak és segítik a közösség tagjait és másokat is. Ezért Robi atya Kapitányné Mátéka Ágnes segítségét is megköszönte.

Vannak olyan feladatok, önkéntesek, akik sokszor csak a háttérben vannak, akiket nem lehet látni. Az egyikük Tóthalminé Pesti Hajnalka, aki hét gyermeke nevelése mellett nagyon komolyan foglalkozik sokféle háttérmunkával: csoportszervezéssel, emailek írásával, telefonok intézésével és sok minden egyébbel és ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösség hétköznapjai gördülékenyen működjenek.

Miklósné Liptai Noémi nagy segítség a komatál szervezésében: azoknak a fiatal anyukáknak segít, akik kisbabával vannak otthon és megszervezi, hogy mindig legyen étel a család asztalán.

Az ünnepeinken általában nem köszönjük meg az az énekesek, zenészek szolgálatát, ezért a plébánia a családi zenekarunkból két fiatal hölgyet köszöntött fel plébános atya, akik szinte minden ünnepen jelen vannak, akár egyéb feladataikat is félredobják, átszervezik a programjaikat: Tasi Luca és Fantori Lilla.

Robi atya végül nuncius urat köszöntötte: „25 évvel ezelőtt született itt egy család. Nevet kerestek maguknak és a szentcsaládot választották. Kis család néhány emberrel, akik közül sokan itt ülnek most is a sorok között. Elkezdődött plébániánk élete. Úgy gondolom senki nem gondolta volna, hogy 25 év múlva hányan ünnepelnek itt, hogy a 25 év alatt mennyi kegyelem áradt ebből az új családból: mennyi ajándék mennyi ember életében. Annak idején, amikor a kápolnát felszenteltük itt volt az akkori apostoli nuncius, Karl-Josef Rauber, aki megkérdezte tőlem, hogy mit szeretnék, amikor idejön közénk. Azt válaszoltam, hogy azt szeretném, ha biztatna, bátorítana bennünket. Nagy öröm volt számomra hallani az Isten igéjéről. Nem árulok el titkot ha elmondom, hogy advent elején adtam egy kihívást a plébánia közösségének: olvassuk el Lukács evangéliumát, amely pontosan 24 fejezetből áll! Ha december 1-jén elkezdjük, és minden nap egy fejezetet olvasunk, akkor 24-én be tudjuk fejezni. Nagy örömmel olvastam az üzeneteket, hogy sokan nem csak egyénileg, de családilag is olvassák Lukács evangéliumát. Az ige, ami mindig fiatal, életet ad nekünk, itt van közöttünk. Köszönjük nuncius atyának, hogy ezt az igét hozta közénk, bátorított, biztatott bennünket.” A plébános atya ezután két, a plébániához tartozó művész alkotását adta át nuncius úrnak ajándékként: egy Horváth Juditka által készített keresztet, valamint Balanyi Károly egyik festményét.

Fotók: Lei Noel