Nyolc Boldogság Közösség Kecskeméti Laikus Testvériség

A Nyolc Boldogság Közösséget két házaspár alapította 1973-ban Franciaországban. Jelenleg a közösség hivatalos egyházi tárulás. Tagjai megszentelt életű testvérek/papok és nővérek (szerzetesek) és laikusok (világiak) lehetnek. Továbbá külső tagokként világiak a „Bárány Barátai”, egyházmegyés papok a „Nyolc Boldogság Papi Testvériség” elköteleződési formában csatlakozhatnak hozzánk. Kecskeméten jelenleg öten élünk a „Laikus Ág” tagjai közül. A „Papi Testvériséget” Hatházi Róbert atya képviseli.

A közösség karizmájának, lelkiségének alappillérei: az életállapotok kommuniója, szemlélődő élet (imádság), apostolkodás, Élet a Lélekben. A közös imádságok mellet nagy hangsúlyt fektetünk a személyes imaidőre, különösképpen a „belső imára”.

Találkozóink: heti rendszerességgel találkozunk, két hetente „nyitott” találkozónk (közösségi alkalmunk) van, ami azt jelenti, hogy szívesen fogadunk érdeklődőket, vendégeket. (jelentkezés szükséges!)

Szolgálataink a plébánián: havonta szentségimádást, imaestet szervezünk a kápolnában. Évente szervezzük meg az un. „Rózsaeső imaestet” Lisieauxi Szent Teréz közbenjárását kérve. A 2018/19 évben „Szentségimás iskoláját” vezetünk a plébánián. Augusztus első hétvégégéjén immár harmadik alkalommal szerveztük meg Kecskeméten a „Betánia napok” lelkigyakorlatot. Fentieken túl egyénileg mindannyian igyekszünk részt venni a plébánia életében.

Magyar honlap:  http://nyolcboldogsag.hu/
Nemzetközi honlap: https://beatitudes.org/
Facebook (kecskeméti programok): https://www.facebook.com/groups/1742875729273887/


Kapcsolat:
Takács Gábor

30/417 60 07
gaborpatrik@gmail.com