Névadónk Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231), magyar királylány, II. András leánya, aki feleség, édesanya volt, aki segített a szegényeken, kórházakat, templomokat épített. Alapvető céljainkat tehát ezek köré az értékek köré szeretnénk csoportosítani: család, karitász, szociális segítés, és befogadó közösségi terek biztosítása, működtetése.

Adószámunk: 18342860-1-03

Bankszámla számunk: Erste Bank   11603009 – 00339800 – 03000000

Céljaink

1. A kecskeméti katolikus egyházi intézmények és közösségek – különös tekintettel a Széchenyivárosi Szentcsalád Templom és Közösségi Házra – fejlesztésének, állagmegóvásának, működtetésének támogatása.

2. Az ifjúság keresztény szellemű nevelése és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása

 • a fiatalok szocializációjának elősegítése, prevenció, pozitív életút felvázolása
 • a fiatalok társadalmi életbe történő bevonásának erősítése
 • fiatalok bevonása az önkéntes karitatív, szociális munkába
 • segítségnyújtás a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez közösségi terek kialakításával, kiállítások, kulturális és sport programok szervezésével

3. Családok, nagycsaládok segítése, gondozása.

 • a családnak, mint a társadalom alapintézményének megerősítése
 • a nők, különösen a gyermekgondozásból visszatérő anyák, a gyermeküket egyedül nevelő anyák, vagy bármilyen egyéb okból hátrányos helyzetű nők társadalmi szerepének erősítése
 • az élet és az egészség védelme a fogantatástól a természetes halálig
 • biztosítani a teljes értékű élethez való jogot
 • generációk közötti kapcsolatok erősítése
 • testi, lelki, szellemi, szociális, alkalmanként anyagi segítségnyújtás
 • baba-mama klub működtetése

4. Oktatási, képzési tevékenységek szervezése, lebonyolítása

5. Kiállítások, kulturális és sportprogramok, utazások, táborok szervezése.

6. Hátrányos helyzetű személyek és közösségek társadalmi integrációjának segítése. Az esélyegyenlőség, a jólét elősegítése, a társadalmi kirekesztődés megszüntetése, megakadályozása. Az Alapítvány támogatja a Szentcsalád Plébánia karitászcsoportjának és önkénteseinek munkáját.

7. Különböző, elsősorban Kárpát-medencei népcsoportok identitásának, barátságának, valamint együttműködésének erősítése, esetenkénti anyagi támogatása.

8. Működésünk során figyelünk a környezetvédelmi szempontokra és a programok kialakítása során a fenntarthatóság elvére.

9. A fenti célok elérése érdekében az Alapítvány részt vesz európai uniós fejlesztési programokban.

Tevékenységeink

A Szent Erzsébet Alapítvány 1993-ban alakult. Munkánk alapvetően karitatív tevékenységet foglal magában, amelyben a keresztény értékeket szeretnénk megvalósítani, továbbadni.

Mentális gondozást végzünk

• Heti rendszerességgel önkénteseink a Megyei Kórház osztályain betegeket látogatnak meg és nyújtanak lelki segítséget.
• 2-3 önkéntesünk rendszeresen látogatja és segíti a Margaréta Otthon lakóit, betegeit.
• Önkénteseink idős, beteg emberek hivatalos ügyeinek intézésében is segítenek számos alkalommal.
• Alapítványunk támogatásával működik a Szentcsalád Plébánián a baba-mama-papa klub, amely arra hivatott, hogy a gyermekükkel otthon lévő kismamáknak teremtsen közösséget, ezen kívül külön alkalmak vannak, amikor csak az édesapák vigyáznak gyermekeikre, közben pedig megoszthatják egymással tapasztalataikat.
• Önkénteseink rendszerességgel szállítanak betegeket autóval orvoshoz, szentmisére, temetőbe.
• Szülés után számos kismamának és családjának szállítunk ebédet terheik könnyítése érdekében.
• Értelmes időtöltést, programokat nyújtunk minden évben közel 30-40 idős embernek (Idősek körutazása).
• Fiatalok részére is szervezünk programokat az év során, amelyeken keresztül ellátogathatnak és segíthetnek az alábbi intézmények valamelyikében: a Margaréta Otthon lakóinak (beszélgetés, zenés műsor, tolószékes idősekkel közös foglalkozások a közeli parkban, közös éneklés stb.), a Juhar utca állami gondozott fogyatékos gyermekeinek (zenés műsor, közös sportolás, sétálás, beszélgetés), a Napsugár Speciális Gyermekotthonban lévő gyerekeknek (éneklés, közös játék), a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjainak (közös éneklés, karácsonyi műsor, beszélgetések).
• Ezeken kívül évente sor kerül szemétszedésre székhelyünk közvetlen környezetében és a Széchenyi városrész közterületein.
• Családos és ifjúsági táborokat szervezünk és valósítunk meg minden évben.
• Koncerteket szervezünk az év folyamán (orgona, kórus).

Anyagi segítséget nyújtunk minden évben a rászorulóknak

• 15-20 családot támogatunk az iskolaév indítása kapcsán.
• Adományokból gyermekruha-vásárt rendezünk évről évre.
• Támogatjuk a baba-mama-papa klub működését.
• 10-15 családnak ajándékozunk élelmiszerutalványt vagy élelmiszercsomagot minden évben.

Egyéb tevékenységeink

• Az EU-s Élelmiszerbanktól érkezett adományok tárolását és szétosztását szervezzük.
• Nyugdíjas Klubot működtetünk.
• A környezetünkben élő rászoruló betegeket látogatjuk, segítséget nyújtunk abban, amire szükségük van.
• A harmonikus családi életet megalapozó értékek erősítése érdekében támogatjuk a Magyar Katolikus Püspöki Kar családreferense, Bíró László tematikus honlapját.

Mindezek mellet komolyan törődünk fiataljaink életre való felkészítésével a keresztény értékek átadása és a karitatív munkába való bevonása révén (Emberek a környezetükért program).

Programjaink megvalósításában évente közel 30 önkéntesünk vesz részt rendszeresen tinédzserektől a nyugdíjasokig. A működéssel, szervezéssel kapcsolatos feladatokat is önkéntesek végzik az anyagi források szűkössége miatt.

A szervezet társadalmi felelősségvállalása

Alapítványunk a megalakulásakor többek közt az alábbi társadalmi szükségletek kielégítését tűzte ki célul, amelyek iránt máig felelősséget vállal.

Az ifjúság keresztény szellemű nevelése, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása

• a fiatalok szocializációjának elősegítése, prevenció, pozitív életút felvázolása;
• a fiatalok társadalmi életbe történő bevonásának erősítése;
• fiatalok bevonása az önkéntes karitatív, szociális munkába;
• segítségnyújtás a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez.

Családok, nagycsaládok, segítése, gondozása

• a család mint a társadalom alapintézményének megerősítése;
• a nők, különösen a gyermekgondozásból visszatérő anyák, a gyermeküket egyedül nevelő anyák, vagy bármilyen egyéb okból hátrányos helyzetű nők társadalmi szerepének erősítése;
• az élet és az egészség védelme a fogantatástól a természetes halálig;
• biztosítani a teljes értékű élethez való jogot;
• generációk közötti kapcsolatok erősítése;
• testi, lelki, szellemi, szociális, alkalmanként anyagi segítségnyújtás;
• baba-mama klub működtetése.

Hátrányos helyzetű személyek és közösségek társadalmi integrációjának segítése. Az esélyegyenlőség, a jólét elősegítése, a társadalmi kirekesztődés megszüntetése, megakadályozása.

Helyi igények

Szükség van önkéntesekre, akik segítenek a kecskeméti nehéz helyzetben élők, rászorulók sorsán. Ez jelenthet akár puszta együttlétet (pl. idősekkel való beszélgetés, séta; fogyatékos, árva gyerekekkel játék, fiatalkorúak börtönében élő rabokkal való társalgás, éneklés stb.); vagy konkrét munkát (pl. háztakarítás, parkrendezés, kerítésfestés, szemétszedés stb.)


A Szent Erzsébet Alapítványt támogatta a Szociális Minisztérium és a Nemzeti Civil Alap 300.000 Ft-tal 2007. évi működési támogatás címén.


A Szent Erzsébet Alapítványt támogatta a Szociális Minisztérium és a Nemzeti Civil Alap 300.000 Ft-tal 2008. évi működési támogatás címén.


Székhelyünk:

6000 Kecskemét, Irinyi u. 62.

Tel/fax: 488-785 , E-mail: szenterzsebetalapitvany@gmail.com

web: www.szenterzsebatalapitvany.net

A Kuratórium elnöke: Szécsiné Marton Éva

A Kuratórium tagjai: Tóthné Bodogán Ilona, Tarjányiné Illés Andrea

Adószámunk: 18342860-1-03

Bankszámla számunk: Erste Bank   11603009 – 00339800 – 03000000