Történet

1994.09.01-én alapította Dankó László érsek úr a Szentcsalád Plébániát a széchenyivárosi lakótelep számára. A lakótelepen 37 ezer ember él, Kecskemét lakosságának 1/3-a. Viszonylag szegénysorsú emberek, főként nyugdíjasok és fiatal családok. Meglepően magas a vidékről idekerültek aránya, a plébániához tarozó emberek kb 80 %-a messziről érkezett: Borsod, Nógrád, Tiszántúl, Dunántúl, Budapest, de jónéhányan a határokon túlról is, főként Vajdaságból… A szentmiséinken, programjainkon résztvevő sok nagycsaládos nagyrészt a közösségünkkel találkozva döntött úgy, hogy több gyermeket is vállal. A legközelebbi munkatársaink általában 4-5-6 gyermekesek.

1995: Elkészültek a tervek, alapkő-letétel, pénz-gyüjtés sok ötlettel és áldozattal.

1996: Első kapavágás, kezdődik az építkezés.

1998: Rauber nuncius úr fölszenteli a kápolnánkat (addig a Bolyai Gimnáziumban voltak a szentmisék), elkészül az urnatemető.

1999: Bábel Balázs érsek úr megtekinti az építkezést, az Egyházmegye jelentős támogatást ad a Közösségi Ház építéséhez.

2000: Izidor püspök atya megáldja a harangunkat, az első esküvő a nagyterem csupasz falai között, Bábel érsek úr misézik a még tető nélküli nagyteremben. Apró lépésekben haladunk, több helyiséget már használunk, pl a gyermekmegőrzőt, karitász-raktárt, tornatermet…

2002: Érsek úr megáldja a Nagytermet. Sok társadalmi munkával mindig egy kicsit tovább…

2005: A plébánia-rész és hittantermek készülnek, sokan segítenek.

 

A későbbiekben szeretnénk még két épület-szárnnyal bővíteni az épületet, ebben családsegítő központ és nyugdíjas papi otthon kap majd helyet. Az eddigi költségek kb 1/3-át Egyházmegyénk vállalta, 1/3-át Kecskemét Városától és a NÖK Minisztériumától nyertük pályázatokon, 1/3-át mi magunk gyűjtöttük és nyertük kisebb pályázatokon.

 

Plébániánkról

 

Kedves Látogatónk!

Szeretettel köszöntünk honlapunkon! Igyekeztünk olyan információkat összeállítani, amik érdekelhetik nemcsak egyházközségünk tagjait, de bárki másnak is hasznos lehet, aki szeretné megismerni közösségünket.

A Szentcsalád Plébánia Kecskemét legfiatalabb egyházközsége. A közel 40.000 lakosú Széchenyiváros szélén található a templom és közösségi ház épülete. A szentelés 2006. február 26-án Dr. Bábel Balázs érsek úr által történt meg, de az építkezés csak több mint egy évvel később fejeződött be teljesen. A közösségi ház végleges átadása és a házszentelő 2007. augusztus 26-án történt.

Plébániánk kezdettől különösen felelősséget érez a családokért, az ifjúságért és a hit útját kereső emberekért. Az elmúlt években igyekeztünk nagy figyelemmel fordulni a határon túl élő testvéreink felé. Mindenekelőtt azonban hisszük, hogy minden tevékenységünk alapja Jézus új parancsának megvalósítása lehet:”Szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket! Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.”(Jn 13,35) Az elmúlt években annyiban ment előre a plébánia élete, amennyire minden igyekezetünkkel ennek a parancsnak a megvalósítására törekedtünk.

A fenti képen látható épület a Szentcsalád Plébánia temploma és közösségi háza: kápolna, közösségi helyiségek, papi lakások, urnatemető és a kb. 290 fő befogadására alkalmas nagyterem található benne. Téged is szeretettel várunk!

Címünk: 6000, Kecskemét, Irinyi u. 62.

Telefon/fax: 76/488-785

Térkép