Küldetésünk

 

Igyekszünk tenni mindazt, ami egy egyházi közösség föladata, de négy föladatot kiemelten magunkénak érzünk:

Befogadó közösség: Évről évre szép számmal vannak megtérések, fölnőtt keresztelések és elsőáldozások, sokan rendezik egyházilag is a házasságukat. Jóval nagyobb viszont azoknak a száma, akik itt találtak közösséget, lelki otthont, barátokat. Ezért igen fontosak a közösség-építő programjaink.

A családok segítése: Szeretnénk egy kicsit méltók lenni a nevünkhöz. Igyekszünk minden korosztályú családnak fölkínálni, hogy életkora, élethelyzete szerint egy-egy kisebb család-csoporthoz tartozzon. Hála Istennek, családjaink körében gyakorlatilag nincs válás és abortusz. Sok áldozatot vállalva, egymást segítve családjaink nyitottak a több gyermek vállalására.

Az ifjúság: Nem szórakoztató iparral, hanem igényes foglalkozásokkal szólítjuk meg a fiatalokat. Ebben benne van a karitatív szolgálat, a nagycsaládoknál végzett segítés, a templomépítés és komoly beszélgetések az életről. Persze sokat túrázunk, sportolunk is, filmklubot működtetünk, szeretjük a népi kultúrát.

Határon túli magyarok: Minden évben több csoportot látunk vendégül és főként fiatalokkal igyekszünk nyaranta a határon túli testvéreinknél táborozni. Különösen fontos számunkra Kárpátalja segítése, az utóbbi időben pedig a vajdasági kapcsolatok.