Javul a járványhelyzet, enyhülnek a rendelkezések

Javul a járványhelyzet, enyhülnek a rendelkezések

Az állami rendelkezésekkel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 7-étől a templomokban és más, zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi módon rendelkezem:

 • Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása. 
 • Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe.

Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjunk el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat. 

Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is kifejezetten javaslom.
 
A szociális és egészségügyi intézményekben azonban továbbra is érvényben maradnak a védekezést szolgáló intézkedések.
Kérem azokat, akik ilyen helyeken látnak el szolgálatot, továbbra is tartsák meg a helyi előírásokat!
 
Továbbá buzdítom a híveket, hogy – amennyiben lehetséges – személyesen vegyenek részt a szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon! 
 
Dr. Bábel Balázs sk
kalocsa-kecskeméti érsek
November 1-jétől ismét maszkot kell viselni a szentmiséken

November 1-jétől ismét maszkot kell viselni a szentmiséken

2021. november 1-jétől ismét maszkot kell viselni a szentmiséken, csak kézbeáldozás megengedett, mellőzni kell a kézfogást és a szenteltvíztartók használatát. A felső légúti betegség tüneteit mutató hívek ne menjenek templomba, ők fel vannak mentve a vasárnapi misén való részvétel kötelessége alól. Buztdítsunk mindenkit az oltás felvételére és imádkozzunk a járvány megszúnéséért.

A teljes dokumentum ide kattintva letölthető.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia járványügyi intézkedései

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia járványügyi intézkedései

A ránk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét és a Covid-19-járvány harmadik hullámát követő és a beoltottak számának növekedése miatt életbe lépő enyhítéseket, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket módosítva, 2021. május 10-től kezdődően az alábbi módon rendelkezünk:

1. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §, 1245. k.) 521/2021. sz., március 5-én adott általános felmentést jelen rendelkezésünkkel visszavonjuk.

2. Az általános morális elvek továbbra is érvényesek, így aki számára élethelyzete miatt (például betegség, karantén) lehetetlen a szentmisén való személyes részvétel, az a vasárnapot továbbra is egyéni imával, a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével, szentmise-közvetítésbe való bekapcsolódással vagy más módon szentelje meg.

3. Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására. A nyilvános istentiszteletek végzésekor továbbra is be kell tartani a vonatkozó, járványhelyzetre hozott előírásokat.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek a szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívüli helyzetben az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.

Budapest, 2021. május 7.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Forrás és illusztráció: MKPK Sajtószolgálat

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia járványügyi intézkedései

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét és a COVID-19 járvány harmadik hulláma miatt életbe lépő szigorításokat, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket megerősítve, visszavonásig az alábbi módon rendelkezünk:

 1. A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Nyilvános istentiszteletek csak a hatósági kijárási és egyéb korlátozásokkal összhangban végezhetőek, az illetékes ordinárius rendelkezése szerint. Felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására.
 2. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai újfent megadják további intézkedésig.
 3. Templomaink mellett az egyházi intézményeinkben és a plébániáinkon is, valamint a szentségkiszolgáltatásban, illetve oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessék a vonatkozó járványügyi előírásokat.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

A húsvéti szertartásokról a későbbiekben határozunk.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Nagyböjti imádságainkat ajánljuk fel egész népünkért, különösen azokért, akik a járványban érintettek, és kiemelten azokért, akik a mindennapi élet területein most is értünk dolgoznak. Segítő szeretettel figyeljünk idősebb és veszélyeztetettebb embertársainkra.

Budapest, 2021. március 5.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Az MKPK és Érsek atya rendelkezéseinek összefoglalása a járvánnyal kapcsolatban, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében

Az MKPK és Érsek atya rendelkezéseinek összefoglalása a járvánnyal kapcsolatban, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében

Szentmisék és szertartások egész idején

 • A hívek számára a templomokban továbbra is biztosított a kéz fertőtlenítése!
 • A szenteltvíztartókat továbbra sem használjuk!
 • A miséken minden 7 év feletti hívő köteles szájat és orrot eltakaró maszkot viselni!
 • Az áldoztatók közvetlenül az áldoztatás előtt fertőtlenítsék a kezüket, es áldoztatás közben is hordjanak maszkot.
 • A szivacsokat minden második padsorból eltávolítottuk, annak jeléül, hogy a biztonsági távolság (1,5m) megtartása végett oda senki ne üljön!
 • A szentáldozás továbbra is kézbe történjen! Kérjük a hívő közösséget, hogy szabályosan (bal tenyerüket a jobb kezünkbe helyezve, vállmagasságban előre nyújtva) és az Eukarisztiát megillető tisztelettel járuljon szentáldozáshoz!
 • A szentmiséken továbbra is el kell hagyni a békeköszöntést kézfogással!
 • Kérjük, hogy aki betegnek érzi magátönmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreink, továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, beteget ápolnak, nagyon idős vagy veszélyeztetett személlyel laknak együtt, hatósági karanténban vannak, jogosan félnek a közösségben való megjelenétől, ezért mentesülnek a szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége alól Nyomatékosan kérjük őket, hogy maradjanak otthon.

A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettségalól további intézkedésig érsek atyánk felmentést ad mindazoknak, akiknek a részvétel bármilyen nehézséget vagy kockázatot okozna. Helyette imádkozzanak otthonukbanilletve kapcsolódjanak be a szentmise közvetítésekbe.

 • Főegyházmegyénkben a plébániákon szervezett közösségi programokat és oktatásokat fel kell függeszteni! (Lehetőleg online közvetítéssel próbáljuk ezeket pótolni.)
 • A hatóságokkal továbbra is működjünk együtt mindenben, és tartsuk be az általuk adott általános irányelveket.
 • Imádkozzunk azért, hogy a járvány megpróbáltatása mielőbb véget érjen, kérjük Istentől, hogy fogadja elhunytainkat az örök boldogságba, betegeinknek adjon gyógyulást, az értük fáradozóknak pedig erőt és örömet a szeretet szolgálatában!
 • A perselyadományokat távozáskor a bejáratnál található perselyek valamelyikébe helyezzük el. Isten fizesse meg az adakozó szándékot!